Leo Holm´s hjemmeside    

Startside

Hvem er han?                    
Hvem er han? Min familie Politik Mit arbejde Link jeg anbefaler

 

 

 

horizontal rule

ER siden 1 april 2013 ansat i firmaet SUNMARK som solrådgiver og du vil herunder kunne se mit CV, der viser hvad jeg har lavet gennem tiden.
   

Profil

 

 LEO HOLM PETERSEN
(i det daglige kaldt Leo Holm)

Født :  Den 4 januar 1957 i Ærøskøbing

Civil status: Gift med Inger Marie Svarer, og vi har sammen to dejlige unger, Nichlas og Christina

Bopæl: Ommelsvejen , 5960 Marstal

Tlf.: 62 53 20 69

E-mail: leoholm@mail.dk  .

 

Erhvervserfaring

 

1972    1976      Ærøskøbing Autoservice 
Automekanikker lærling
 

 

 

1977 – 1977      Jyske Ingeniør Regiment
Værnepligtig.
 

 

 

1977 – 1979      Aage Jensens Auto Service
Automekanikker

1979 – 1980      Marstal Træskibsværft                               
Maskinarbejder

1980 – 1982      Reder  Jørn Petersen
Ene mester på coasteren "Per"

1983– 1985       Rederiet D/S Ærø
Sejlede under uddannelse som maskinmester, som afløsere maskinmester i rederiets færger

1985 – 1987      Rederiet Norden
Sejlede som maskinmester i rederiets skibe

1987 – 1988      Rederiet D/S Ærø
Sejlede som maskinmester i rederiets færger

1988 – 1991      Fonden Ærøskøbing Energiselskab                
Var ansat som driftsleder med ansvar for driften af det nyopbyggede kraftvarmeanlæg, hvori der bl.a. indgik: 1 stk. 1,6 MW  halmkedel, 1 stk. 550 KW varmepumpe, 1 stk. 150 KW generatoranlæg, 2 stk. 200 KW vindmøller og 1 stk. 75 KW vindmølle. På såvel vindmøller som generatoranlæg var jeg godkendt som driftsleder på disse,  gennem elektricitetsrådet.

1991 – 2013     Marstal Fjernvarme A.m.b.a.                       
Er ansat som driftsleder med ansvar for driften et 18,3 MW stort kedelanlæg med tilhørende røggasbehandlings anlæg, 2 stk.. 150 KW generatoranlæg, samt et 18.365 M2 stort solfangeranlæg, med tilhørende lagre, 10.000 M3 damvarmelager og 2.100 M3 ståltank-. Udbygget i 2012 med 15.000 M2 solfanger, 4 mw flisfyr, 1,5 MW varmepumpe., 1 750 KW ORC og et 75.000 M3 damlager

2000                  Rederiet D/S Ærø
Har i perioden 1 januar til 1 august haft ansvaret for pasning og vedligehold af færgen M/F Ærøsunds maskinanlæg under oplægning i Ærøskøbing havn.

 

 

Uddannelse

 

1963 -1972        Ærøskøbing Borger og Real skole
n    
Bestået folkeskolens 9 klasse

1981 - 1982       Handelsflådens Kursuscenter                                          
n     Bestået fysik og matematik kurser svarende til 10 klasse.

1982 - 1985       Svendborg Maskinmesterskole
n     Bestået udvidet Maskinmester Eksamen

1976 - 1998       Hjemmeværnsskolerne i Nymindegab og Slipshavn
n     Div. lederkurser

Har siden min ansættelse i Marstal Fjernvarme, løbende deltaget i kurser inden for regulering og styring af varmeanlæg, EDB samt termografi (bestået level 1).

 

 

Interesser

 

Politik
Har siden 2004 været medlem af det konservative folkeparti og har siddet i kommunalbestyrelsen i Ærø kommune siden 2006.
I forbindelse med min kommunalbestyrelsens post har har jeg fået forskellige udvalg og bestyrelsesposter, og var i perioden 2010 - 2013 viceborgmester.

Hjemmeværnet:
Her har jeg været chef for det lokale Hjemmeværnskompagni i 9 år, og er i dag informationsbefalingsmand.

Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab:
Her er jeg i bestyrelsen og har i de sidste 6 år haft den ære at være selskabets kaptajn ved den årlige fugleskydning.

Foreningsarbejde
Sidder i forskellige bestyrelser: bl.a.  Ærø Brand Fonden (formand) Fynbo Forsikring, VE-rådet.
Jeg har desuden siddet i følgende bestyrelser: Ærø Brand, D/S Ærø, Ærø Elforsyning, Erria Boat,

Sejlsport
En helt ny interesse er optimist sejlads, hvor jeg elsker at hjælpe til, når min datter og andre unge mellem 6 og 14 går til optimistsejlads, og desuden har familien købet en Winga 78 motorsejler, så nu er vi også skibsreder.

 

 

 

 

Senest opdateret: 27. december 2013