Leo Holm´s hjemmeside    

Startside

Politik                    
Hvem er han? Min familie Politik Mit arbejde Link jeg anbefaler

Mine mærkesager
Politiske jokes
Liste C

 

 

● Balance i Ærø Kommunes budgetter er en forudsætning for bevarelse af selvstændigheden. Derfor har vi Konservative ingen prioriteter

over eller ved siden af kravet til balance i de kommunale budgetter.

 

● Færgedriften skal billiggøres gennem Vision De Grønne Færger. Visionsgruppen har i deres første rapport fremlagt en struktur og en teknologi,

som kan reducere de årlige udgifter til færgedriften med kr. 20-25 mio., svarende til en reduktion i færgetaksterne på ca. 30% uafhængigt af

eventuelle øgede tilskud fra Staten.

 

● Bopælspligten i alle lokalplansområder på Ærø skal fjernes. Vi mener, at tiden er inde til at udnytte potentialet af fritidshusejere yderligere,

så vi kan forbedre de ærøske erhvervsdrivendes vilkår og derigennem få skabt og fastholdt flere ærøske jobs.

 

● Vi vil arbejdet for en øget og mere målrettet markedsføring af Ærø i forhold til turister. Vi tror på, at den strategi kan være med til at øge

turismen på Ærø mærkbart og dermed fastholde og skabe ærøske jobs.

 

● Ærø skal udvikles og brandes som en maritim ø. Vi tror på, at Ærø kan udvikle de maritime kompetencer og den ærøske

maritime klynge yderligere og gennem branding, samarbejde og vedholdenhed.

 

● Vi vil sætte øget politisk fokus på at få gennemført havneudvidelsesprojektet i Søby Havn. Havnene er den ærøske infrastruktur

og derfor mener vi, at Staten har en samfundsmæssig forpligtelse til at være en aktiv medspiller i udvidelsesprojektet.

 

● Vi mener, at det er en samfundsmæssig og statslig forpligtelse at give lige adgang til finansiering også på de danske øer.

 

● Ærø Kommune skal i videst muligt omfang medvirke til at holde mest muligt handel hos de ærøske hand lende i det omfang

lovgivningen giver os mulighed for det. Hvis vi vil have butikker på Ærø i morgen skal vi bruge dem i dag.

 

● Kommunens erhvervspolitik skal fokuseres på overordnet at skabe et attraktivt investeringsklima, markedsføring og

branding af øen med henblik på at tiltrække kapital udefra, som kan skabe ærøske arbejdspladser.

 

● Ærø har et stort uudnyttet vækstpotentiale indenfor turisme, som kan udnyttes mere målrettet gennem øget markedsføring.

 

Senest opdateret: 27. december 2013