Leo Holm´s hjemmeside    

Startside Op

Mine mærkesager                    
Mine mærkesager Politiske jokes Liste C

Mine holdninger til..

 

 

Jeg har nogle mærkesager og de er:
 
bulletBevare arbejdspladser på Ærø og ikke mindst vores sygehus.
Arbejde på Ærø skal så vidt muligt udføres af Ærøske virksomheder.
Projekter i kommunalt regi, skal udformes så det er attraktivt for lokale at byde på disse projekter
.
[ Hvis Ærø Kommunes arbejde bliver udført af ærøske virksomheder, kan vi i meget høj grad være med til at bevare og måske endda forøge antallet af ærøske arbejdspladser.
Jeg mener vi skal tilrettelægge projekter, så disse også gøres attraktive for vore lokale virksomheder at byde på dem.
Desuden er det vigtigt at vi får udviklet vore havne, vi har netop i dette års budget i kommunen fået afsat penge til vedligehold af vore havne, men dette er ikke nok. Vore havne skal være attraktive at være i for de sejlende turister, vore faciliteter skal være i orden for eller sejler folk forbi vore havne.
Havnene skal være børnevenlig og jeg forestiller mig at der i sommertiden laves aktiviteter for børn og unge, specielt tilrettet dem, og så skal vi selvfølgelige have de bedste legepladser på hele Sydfyn, så børnene plager deres forældre om at komme til Ærø.
Ærøske havne skal selvfølgelig have frit internet det er et must i dag. ]

Lad skattekronerne arbejde på og for Ærø, i stedet for at sende dem væk fra øen.]
 

bulletGive Ærø en "grøn" profil.
Arbejde for at indføre mere vedvarende energi på Ærø, og ikke mindst i kommunale bygninger - biler m.m.

[ Ærø er allerede nået et godt stykke på vejen mod en 100%-selvforsyning med vedvarende energikilder, og Ærø Kommune skal, efter min mening, være en aktiv medspiller til at målet nås. Dette gøres ved konstant at arbejde for at indføre mere vedvarende energi på Ærø  – og ikke mindst i kommunalt regi.
Ærø Kommune skal gå forrest og stille krav til et lavt energiforbrug i kommunale bygninger når disse renoveres eller nye opføres. Desuden mener jeg også at det må være et krav at der i kommunale bygninger, som ligger udenfor de kollektive forsyningsområder, installeres vedvarende energikilder.
Indkøbte elartikler skal sikre elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse, som fx energieffektivt IT-udstyr.
De kommunale køretøjer og den kommunale maskinpark skal selvfølgelig omstilles til at kunne køre på bioolie og el.
Ærø Kommune skal ejer de vindmøller som i fremtiden måtte skulle opstilles her på Ærø, så det afkast disse måtte give kunne bruges til nye VE projekter]

Målet må være at vi når så tæt på en 100% stabil selvforsyning, som overhovedet muligt, samtidig med en øget eksport  af VE-viden og knowhow med Ærø Kommune i spidsen]
 

bulletGøre det attraktivt for de unge at blive boende på Ærø. Bedre tilbud til 10 klasses elever, så de ikke rejser på efterskoler m.m., men bliver på Ærø og efterfølgende tager en HF, her på Ærø.
[Alt for mange af vore unge rejser fra øen efter 9 klasse for at gå på efterskole, gymnasium, handelsskoler m.m.
Jeg så gerne at vi kunne have vores unge boende på Ærø noget længere, og at de tog 10 klasse her på øen.
Vi skal styrke det faglige niveau på skolerne og samle 8 til 10 klasserne i det nye ungdomsmiljø i Marstal. Det skal gøres attraktivt at gå i 10 klasse på Ærø, så vi på denne måde kan være med til at beholde vore unge længere på øen, og hvem ved, måske fortsætter de med at tage en HF uddannelse på Ærø.
Unge der vælger at blive på Ærø mens se uddanner sig skal også kunne gøre brug af Ø-støtteordningen]

 

Senest opdateret: 27. oktober 2009